loket f

financiele dienstverlening

Welkom bij Loket F


Taken beschermingsbewind

     

Login op je mijn onview account hier!

     

Welkom bij Loket-F financiële dienstverlening.
Loket-F is gespecialiseerd in bewindvoering voor meerderjarigen met een (verstandelijke) beperking. 


Beschermingsbewind is er voor mensen die door wat voor oorzaak dan ook (psychisch of lichamelijk) niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen. 


Lees meer

Hier treft u een overzicht van taken die Loket-F uitvoert in het kader van het beschermingsbewind. 

TakenWachtwoord vergeten? Stuur een email naar info@loket-f.nl

Contact gegevens

Contact


Telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 11:00 van maandag tot donderdag.


Loket F
 
Postbus 4751
4803 ET Breda

M: +31 06-28285846
www.Loket-f.nl
E: info@loket-f.nl

Kvk: 54694337
BTW-nr: 141511199B01
ABNAMRO NL94ABNA0566848147

Tarieven beschermingsbewind

Loket-F volgt de aanbevelingen meerderjarigen bewind van het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren; voorheen LOK, Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters) 


De intake vergoeding is een tegemoetkoming voor de kosten van het aanvragen van de bewindvoering en het in kaart brengen van de financiële situatie. Het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betaling, het openen van een beheerrekening en het aanschrijven van instanties. Het maandtarief dekt de kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën. Wanneer er bijzondere handelingen verricht moeten worden, gebeurt dat tegen het uurtarief. De kantonrechter ziet toe op de redelijkheid van de vergoeding. Indien er onvoldoende draagkracht is om bovengenoemde kosten uit eigen inkomsten/vermogen te betalen kan er een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand.