loket f

financiele dienstverlening

uitleg & contact

BeschermingsbewindDownload hier ons Aanmeldformulier

Bewindvoering houdt in dat de bewindvoerder alle geld zaken regelt. De belastingaangifte, het invullen van formulieren, het aanvragen van toeslagen en contacten met instellingen. De bewindvoerder van Loket-F zorgt dat alle rekeningen op tijd betaald worden en u een deel krijgt voor de boodschappen en andere zaken. De bewindvoerder van Loket-F neemt de verantwoordelijkheid over het geld over. Toch kan de bewindvoerder helaas niet volledige bescherming bieden. De cliënt kan zelf nog altijd abonnementen of overeenkomsten afsluiten. Het is daarom belangrijk dat er overlegd wordt met de bewindvoerder of er wel geld voor is, voordat een abonnement of overeenkomst wordt afgesloten. De bewindvoerder kan alleen een overeenkomst ongedaan maken als de andere partij op de hoogte is dat de cliënt onder bewind is gesteld.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt volgens de kwaliteitseisen die door de rechtbank zijn vastgesteld. Deze stelt in overleg met het LOK (landelijk overleg kantonrechters) ook de vergoeding voor de bewindvoerder vast. Bewindvoerders staan onder toezicht van de rechtbank voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Loket-F moet ieder jaar verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Ook bij bijzondere uitgave moet toestemming gevraagd worden aan de kantonrechter. 


Voor wie

 • meerderjarigen die hun financiële zaken niet volledig zelf kunnen overzien;

 • oudere mensen die thuis of in een instelling wonen en hun geldzaken niet zelf kunnen regelen;

 • cliënten van zorginstellingen welke door oorzaken zoals ziekte, of handicap hun financiële niet zelf kunnen beheren.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

 • De cliënt of betrokkene zelf;

 • Partner en familie tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen);

 • Rechtbank, Officier van justitie;

 • Instantie (zorginstelling waar iemand verblijft, maatschappelijk werk).

Wat doet een bewindvoerder?

 • De bewindvoerder treedt op in het belang van haar cliënten;

 • De bewindvoerder is behulpzaam bij het innen van alle mogelijke inkomsten en verzorgt alle noodzakelijke uitgaven;

 • Daarnaast regelt de bewindvoerder de jaarlijkse belastingaangifte, het declareren van eventuele ziektekosten, het aanvragen van subsidie, enzovoort;

 • De bewindvoerder houdt op naam van de cliënt een gecombineerde betaal/spaarrekening aan, waarop alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. De tekeningbevoegdheid voor deze rekening berust uitsluitend bij de bewindvoerder;

 • Loket-F stuurt de bankafschriften (indien gewenst) maandelijks naar de cliënt of de, door de cliënt, gewenste persoon. Hierdoor blijft de cliënt of degene die het overzicht ontvangt op de hoogte van alle ontvangsten en uitgaven;

 • In overleg met de cliënt en/of de begeleiding wordt de hoogte van zak- en huishoudgeld bepaald. Het zak- en huishoudgeld ontvangt de cliënt op zijn of haar privé-rekening bij een plaatselijke bank. 

Contactgegevens

Loket F 
Postbus 4751
4803 ET Breda


M: +31 06-28285846
W
: www.Loket-f.nl
E: info@loket-f.nl

Kvk: 54694337
BTW-nr: 141511199B01
ABNAMRO NL94ABNA0566848147